Rekrutacja stała

Nasi specjaliści zapewniają wsparcie w odpowiednim doborze pracowników tymczasowych ze Wschodu. Posiadamy doświadczonych fachowców w każdej profesji. Odpowiadamy za ich zakwaterowanie i legalizację pobytu w Polsce.

Outsourcing pracowników

Jako biuro pośrednictwa pracy dla UkraińcówBiałorusinów oferujemy elastyczne modele współpracy. Dajemy możliwość wypożyczania pracowników między firmami.

Leasing (wynajem) pracowniczy

Naszym Klientom dostarczamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Możliwość wynajmu pracowników z Europy Wschodniej pozwala na skuteczną reakcję w przypadku wzrostu lub spadku popytu na pracę.

error: Content is protected !!

Zostawcie zapotrzebowanie na dobór personelu